Category: Uncategorized

Op het voor de vergadering gestelde uur, neemt de voorzitter

kennis van de presentielijst opgemaakt door de griffiediensten; hij kan ofwel onmiddellijk de vergadering openen, ofwel de namen laten afroepen. 2. Er wordt geen tweede naamafroeping gedaan, persoonlijke lening doch de voorzitter verzoekt de leden die aanwezig waren vóór de sluiting der naamafroeping en die niet hebben geantwoord, zich te laten inschrijven.   Indien vastgesteld [Continue]

Zo lening verandert er niets aan hun stemkrachtverhouding en weet

de fiscus niet hoeveel aandelen aan toonder zij in totaal bezitten. 286. Dit is uiteraard alleen mogelijk in ldeine vennootschappen. In grote vennoot-schappen, waar de aandeelhouders elkaar niet kennen en dus moeilijk dergelijke afspra-ken kunnen maken, zullen de aandeelhouders moeten kiezen tussen stemkracht of ano-nimiteit. 2. 2. Het bureau van de vergaderingA. De vorming van [Continue]

Wat is Schuldfinanciering?

Schuldfinanciering betekent geld lenen dat terugbetaald moet worden over een periode van tijd en meestal met rente. Dit kan gelden voor een periode langer of korter dan een jaar. U hoeft geen eigendomsrechten af te staan ​​voor het nemen van een lening en zich beperkt te voelen door de verplichting van het betalen van een [Continue]